V Terezíně si připomeneme hrůzné události 2.s.v. a to v Malé pevnosti + Muzeu ghetta + Magdeburských kasárnách. Celý programs průvodcem trvá cca 3,5-4 hodiny.

Dle časových možností můžeme na přání zastavit v MĚLNÍKU, a shlédneme od zámku na známýsoutok Labe a Vltavy, posvátnou horu Říp i vinice svaté Ludmily. Na přání můžeme navštívit i KOSTNICI.

V ceně doprava, vstupné do Malé pevnosti,Muzea ghetta a Magdeburských kasáren,vč. průvodce, doprovod.

 Možno i program upravit dle VAŠEHO PŘÁNÍ.

Cena
OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU