NOVINKA !

Prohlídka NÁRODNÍHO MUZEA a procházka Prahou s průvodcem.

Ráno odjezd od školy. Po příjezdu do Prahy prohlídka Národního muzea.

200 let touhy po poznání. 

Dvakrát starší než republika je Národní muzeum. 200 let sbírání dokladů o přírodě i lidech.

Na výstavách v Historické budově Národního muzea shlédnete 200 z nejvýznamnějších a nejzajímavějších sbírkových předmětů. Další výstava představí dějiny společného státu Čechů a Slováků.

Výstava návštěvníkům představí na první pohled nesourodé předměty v překvapivém a novém kontextu, který odráží rozmanitost exponátů – historických, přírodovědných a uměleckých, pocházejících nejen z Čech, ale z celého světa. 

Možnost i práce s Pracovními listy – pro 4.-5. tř.ZŠ , pro 8.-9. tř. ZŠ a pro SŠ

Po prohlídce Nár.muzea se projdeme s průvodcem historickou Prahou – trasa dle dohody, či jiný zajímavý program (interaktivní Muzeum Karla Zemana…) 

Délka prohlídky Prahy cca 2 hod.

V odpol.hodinách odjezd zpět.

Cena při 45-ti platících + 3 pedag. zdarma.

V ceně: Doprava, vstupné NM, průvodce.

Cena
OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU