Z Á Ž I T K O V Ý Š K O L N Í V Ý L E T pro 1.- 4. tř. Z Š

3 U Č I T E L É     Z D A R M A + DÁREK

https://youtu.be/PUyJ7wYpmxE

Formou celodenní  hry a soutěžení v přírodě si děti užijí spoustu legrace ale i napětí. Setkají se s HAVLOVICKÝM VODNÍKEM a dalšími pohádkovými bytostmi z kraje v Podkrkonoší… Shlédnou i krátkou divadelní scénku ze známé pohádky bří. Čapků.

Děti se také svezou na povoze s koňmi a budou je čekat další milá překvapení, včetně sladkého občerstvení… Nebude ani chybět oblíbené opékání vuřtů na závěr, malování na obličej … a další legrace, volná zábava a odměny. 

Max.2 busy/den – I n d i v i d u á l n í   p r o g r a m   vždy pro jeden autobus. Zajistěte si proto svůj termín včas! 

N á h r a d n í   termíny v případě nepříznivého počasí zajištěny ! 

V ceně absolutně vše! : Doprava, celodenní zážitkový program s naším doprovodem v přírodě. Krátké divadelní úryvky, projížďka na povoze s koňmi, odměny za soutěže.

Občerstvení: Zákusek, vuřt, pečivo na opékání

Cena
OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU