Exkurze do vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně s odborným výkladem + výjezd k dolní nádrži (n.v.824m) a k horní nádrži (n-v-1350m). Další částí exkurze je návštěva Muzea s ruční výrobou papíru ve Velkých Losinách.

Areál elektrárny se nachází uvnitř chráněné krajinné oblasti, proto je z ekologických důvodů celý provoz umístěn v podzemí. V kaverně o rozměrech 87,5 × 25,5 × 50 m jsou umístěny dvě 24 metrů vysoká turbosoustrojí s reverzními Francisovými turbínami, každá má výkon 325 MW.Jedná se o největší reverzní vodní turbíny v Evropě. S horní nádrží je kaverna spojena dvěma přivaděči. 

Unikátní areál významné technické památky-ruční výrobny papíru, která zejména z pohledu více jak čtyřsetleté kontinuity tradiční ruční papírenské výroby nemá v oblasti střední Evropy obdoby, byl v roce 2002 vládou České republiky prohlášen Národní kulturní památkou.

Cena
OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU